DUK, dažnai užduodami klausimai, klaustukai, CFO Team, apskaita, finansai, personalas, verslas

DUK - dažnai užduodami klausimai

Čia rasite visus dažnai užduodamus klausimus susijusius su verslo idėja, apskaita, mokesčiais, įmonės steigimu. 

Jei neradote atsakymo į savo klausimą, užduokite ir atsakysime!

Įmonės steigimas

Turėti gerą verslo idėją neužtenka. Reikia išanalizuoti rinką, konkurentus, įvertinti verslo idėjos stiprybes ir silpnybes, apskaičiuoti reikalingą kapitalą, investicijas, kaštus ištekliams (darbuotojams, medžiagoms ir pan.) bei suprasti ir įvertinti, kad pelnui gauti gali prireikti laiko, kuris taip pat kainuoja.

Jei apskaičiuotas kapitalas viršija turimą pinigų sumą ir reikalauja papildomų lėšų, reikia paruošti verslo planą kreditui gauti.

Verslo idėjos finansavimas reikalauja kruopščiai parengto verslo plano. Jį parengus galite kreiptis į banką, kredito uniją, INVEGĄ, investuotojus, Užimtumo tarnybą, ES finansavimas ir kita.

Nėra vieno visiems tinkamiausio verslo finansavimo, kiekvienas verslas unikalus, turi savus poreikius, todėl visuomet reikia atsižvelgti į konkrečią situaciją ir geriausia pasikonsultuoti su specialistais.

CFO Team verslo finansavimo konsultacija.

Kiekviena verslo forma turi savo niuansus, kurie vienai verslo idėjai gali būti pliusai, kitai minusai. Todėl rekomenduojame išsamiau susipažinti su kiekvienos verslo formos niuansais, arba užsisakyti individualią CFO Team konsultaciją, kurios metu aptarsime planuojamą vykdyti veiklą bei kiekvienos verslo formos pliusus ir minusus individualiu atveju.

Galimos verslo formos:

 • MB – Mažoji Bendrija
 • UAB – Uždaroji Akcinė Bendrovė
 • IĮ – Individuali įmonė
 • VšĮ – Viešoji įstaiga
 • Verslo liudijimas
 • Individuali veikla pagal pažymą
 • Asociacija

Prieš pradedant registruoti įmonę, turite:

 • Pasirinkti Juridinio asmens formą;
 • Sugalvoti juridinio asmens pavadinimą, kuris nebūtų tapatus jau įregistruotiems;
 • Turėti adresą, kuriuo registruosite įmonę;
 • Turėti kvalifikuotą elektroninį parašą, tokiu atveju galėsite registruoti įmonę internetu registrų centro savitarnoje. Jei kvalifikuoto elektroninio parašo neturite, visus dokumentus galite parengti ir pristatyti į Registrų Centrą. Įmonę įregistruos per kelias darbo dienas.

Tačiau jei susiduriate su įmonės registracijos adreso problemomis, kyla klausimų dėl dokumentacijos, ar norite sutaupyti savo laiką ir patikėti įmonės steigimą profesionalams, CFO Team specialistai mielai padės ir įsteigs įmonę.

Mažosios Bendrijos (MB) apskaita

Mažoji bendrija (MB), tai ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo – įmonė, kurios visi nariai yra fiziniai asmenys. Joje gali būti ne daugiau kaip 10 narių, buveinė turi būti Lietuvos Respublikoje.

Mažoji bendrija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymu ir kitais įstatymais, kitais teisės aktais, taip pat mažosios bendrijos nuostatais, kurie sugeneruojami automatiškai steigiant MB elektroniniu būdu. MB nuostatų pavyzdžiai.

Mažosios Bendrijos išskirtinumai:

 • Nariais gali būti tik fiziniai asmenys, ne daugiau kaip 10.
 • Nėra minimalaus įstatyminio kapitalo.
 • Ribota civilinė atsakomybė.
 • Pelną galima išmokėti avansu.
 • Su vadovu sudaroma civilinė paslaugų sutartis.

MB buhalteriją gali tvarkyti:

 • Mažosios bendrijos narys, jei MB pajamos nesiekia 45000eur ir nereikia registruotis PVM mokėtoju
 • Samdomas vyriausiasis buhalteris
 • Apskaitos paslaugas teikianti įmonė
 • Savarankiškai dirbantis asmuo, kuris teikia buhalterinės apskaitos paslaugas

Pagrindiniai MB mokesčiai:

 • Pelno mokestis. Standartinis pelno mokesčio tarifas yra 15%, tačiau yra lengvatinis pelno mokesčio tarifas – 5%. Jį gali taikyti, jei:
  • Vidutinis darbuotojų skaičius neviršija 10;
  • Metinės pajamos neviršija 300 000 eur;
  • MB nariai neturi daugiau kaip 50% akcijų kitose įmonėse.
 • Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – 21%. PVM mokėtoju tampama ir būtina registruotis, kai per paskutinius 12 mėnesių už suteiktas paslaugas ir/ar patiektas prekes pajamos viršija 45 000 eur. Arba prekių, kurios buvo įsigytos iš kitų valstybių narių, vertė praėjusiais kalendoriniais metais viršijo 14 000 eur.
 • Sodra. Sodrai yra mokamos valstybinio socialinio draudimo (VSD) ir privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos.
  • VSD įmokos tarifas – 13,83%, arba 16,83%, jei dalyvaujama papildomame pensijų kaupime. VSD įmoką galima mokėti kas mėnesį (iki paskutinės einamojo mėnesio dienos) arba vieną kartą per metus (iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai termino paskutinės dienos).
  • PSD įmokos tarifas – 6,98%, mokamas kiekvieną mėnesį, iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.
 • Gyventojų pajamų mokestis (GPM) – 15%. MB narys privalo metams pasibaigus pateikti VMI pajamų deklaraciją ir susimokėti GPM.
 • Kiti mokesčiai, priklausomai nuo Jūsų vykdomos veiklos.

MB vadovas, sudaręs civilinę paslaugų sutartį, gali išsimokėti atlygį, tačiau atlygis neturi viršyti 100  000eur per kalendorinius metus. Didesnės sumos išsimokėti neleidžia civilinė paslaugų sutartis.

Kita dalis gali būti išmokėta kaip dividendai.

Taip pat galima išsimokėti pajamas kaip asmeniniams poreikiams, arba su darbo santykiais susijusias pajamas, bet ne daugiau kaip 43 VDU (vidutinis darbo užmokestis).

Taip, nuo išsimokėtos sumos pagal civilinę paslaugų sutartį  arba kaip dividendus, reikia sumokėti gyventojų pajamų mokestį (GPM), kuris šiuo metu sudaro 15%.

Su darbo santykiais susijusios pajamos apmokestinamos 20-32%, priklausomai nuo esamos situacijos.

Steigiant Mažąją Bendriją reikia:

 • MB pavadinimo, kuris nebūtų tapatus jau įregistruotiems;
 • Atidaryti kaupiamąją sąskaitą ir įnešti įstatinį kapitalą;
 • Kvalifikuoto elektroninio parašo, kad galėtumėte įmonę steigti internetu, naudojantis Registrų Centro savitarna, kitu atveju reikės vykti ir visus dokumentus pateikti Registrų Centrui.
 • MB buveinės adreso. Jei tai ne MB steigėjo nuosavybė, tokiu atveju reikalingas savininko sutikimas.
 • Lėšų įmonės įregistravimui.

Uždarosios Akcinės Bendrovės (UAB) apskaita

Uždaroji akcinė bendrovė (UAB) tai ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas yra padalintas į akcijas (bankroto atveju akcininkai neatsako savo nuosavu turtu, tik įmonės turtu).

Uždarosios Akcinės Bendrovės išskirtinumai:

 • Akcininkų skaičius iki 250.
 • Minimalus įstatyminis kapitalas – 2500eur.
 • Ribota civilinė atsakomybė.
 • Griežtai ir aiškiai reglamentuotas akcininkų balsų paskirstymas.

Pagrindiniai UAB mokesčiai:

 • Pelno mokestis. Standartinis pelno mokesčio tarifas – 15%. Tačiau yra lengvatiniai tarifai – 0% ir 5%:
  • Lengvatinis 0% pelno tarifas priklauso, kai:
   • Pirmieji UAB mokestiniai metai;
   • vidutinis darbuotojų skaičius ne didesnis kaip 10 darbuotojų;
   • Metinės pajamos neviršija 300 000 eur;
   • Įmonės veikla nebuvo stabdoma per tris vienas paskui kitą einančius mokestinius laikotarpius;
   • UAB nelikviduojama ar reorganizuojama;
   • UAB neperleidžiama kitiems dalyviams;
   • Kitos sąlygos.
  • Lengvatinis 5% pelno tarifas priklauso, kai:
   • vidutinis darbuotojų skaičius ne didesnis kaip 10 darbuotojų;
   • Metinės pajamos neviršija 300 000eur;
   • Kitos sąlygos.
 • Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Šiuo metu Lietuvoje galiojantis PVM tarifas – 21%. PVM mokėtoju tampama ir būtina registruotis, kai per paskutinius 12 mėnesių už suteiktas paslaugas ir/ar patiektas prekes pajamos viršija 45 000 eur. Arba prekių, kurios buvo įsigytos iš kitų valstybių narių, vertė praėjusiais kalendoriniais metais viršijo 14 000 eur. Jei UAB yra PVM mokėtoja, iki sekančio mėnesio 25 dienos pagal pateiktą PVM deklaraciją reikia sumokėti PVM. Lengvatiniai PVM tarifai 9% ir 5%, skaityti plačiau.
 • Gyventojų pajamų mokestis (GPM). Su darbo santykiais susijusios metinės pajamos apmokestinamos 20%, jei metinis pajamų dydis neviršija 60 VDU. Jei viršija 60 VDU sumą, apmokestinama 32% tarifu (nuo 2020m.). Mokesčio lengvata su darbo santykiais susijusioms pajamoms:
  • Neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) – 625 eur, jei mėnesinės algos dydis neviršija MMA (840eur). Kiti atvejai apskaičiuojami pagal LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymu nustatytas formules.
 • Sodra. Sodrai yra mokamos valstybinio socialinio draudimo (VSD) ir privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos nuo darbo užmokesčio.
 • Kiti mokesčiai, priklausomai nuo Jūsų vykdomos veiklos, pvz.:
  • Dividendų mokestis. Mokamas nuo išmokamos sumos 15%, kai buvo išmokėti dividendai, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos.
  • Nekilnojamo turto mokestis (NT). Mokamas, jei UAB turi registruoto turto. Nekilnojamojo turto mokesčio tarifą nustato savivaldybė (nuo 0,5 iki 3%).
  • Taršos mokestis. Mokamas, jei įmonė turi mobilų taršos šaltinį (pvz. automobilį), stacionarų taršos šaltinį, ir/ar gaminių ir/ar pakuočių atliekas.

UAB steigimo dokumentai

UAB galima įsteigti elektroniniu būdu, turint elektroninį parašą, arba nešti dokumentus į Registrų centrą. Įmonė bus įsteigta per kelias dienas. Steigiant UAB reikia:

 • UAB pavadinimo, kuris registruojamas Registrų centre ir gaunamas UAB pavadinimo registracijos pažymėjimas;
 • UAB steigimo sutartis arba steigimo aktas, jei steigėjas yra vienas žmogus;
 • UAB steigėjų susirinkimo protokolas ir UAB steigėjų sąrašas;
 • Atidaryti kaupiamąją sąskaitą ir įnešti įstatinį kapitalą, kurio minimali suma – 1000 eur (nuo 2023-05-01d.). Gaunamas banko išrašas apie įstatinį kapitalą.
 • Įmonės registracijos adreso bei savininko raštiškas sutikimas;
 • UAB įstatai, kuriuose nurodoma įmonės veikla, valdymas, atsakomybė ir kt.
 • Papildomų pinigų, steigimo išlaidoms padengti.

Įsteigus UAB, įdarbinamas direktorius ir finansų apskaitos specialistas (buhalteris), arba sudaroma sutartis su finansų apskaitos įmone, kuri tvarkys Jūsų įmonės apskaitą.

Reikia pagalbos? Susisiekite, CFO Team specialistai padės įsteigti įmonę bei pasirūpins Jūsų UAB apskaita.

Individualios Įmonės (IĮ) apskaita

Individuali įmonė (IĮ) – tai privatus juridinis asmuo, kurio savininkas atsako savo asmeniniu turtu už įmonės skolas.

 • Pelno mokestis. Standartinis pelno mokesčio tarifas yra 15%, tačiau yra lengvatinis pelno mokesčio tarifas – 5% ir 0%.
 • Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – 21%. PVM mokėtoju tampama ir būtina registruotis, kai per paskutinius 12 mėnesių už suteiktas paslaugas ir/ar patiektas prekes pajamos viršija 45 000 eur. Arba prekių, kurios buvo įsigytos iš kitų valstybių narių, vertė praėjusiais kalendoriniais metais viršijo 14 000 eur.
 • Sodra. Sodrai yra mokamos valstybinio socialinio draudimo (VSD) ir privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos.
  • VSD įmokos tarifas – 13,83%, arba 16,83%, jei dalyvaujama papildomame pensijų kaupime.
  • PSD įmokos tarifas – 6,98%.
 • Kiti mokesčiai, priklauso nuo vykdomos veiklos, pavyzdžiui:
  • Nekilnojamo turto mokestis (NT). Mokamas, jei UAB turi registruoto turto. Nekilnojamojo turto mokesčio tarifą nustato savivaldybė (nuo 0,5 iki 3%).
  • Taršos mokestis. Mokamas, jei įmonė turi mobilų taršos šaltinį (pvz. automobilį), stacionarų taršos šaltinį, ir/ar gaminių ir/ar pakuočių atliekas.

IĮ privalumai:

 • Paprasta steigimo procedūra;
 • Vienas savininkas, kuris priima sprendimus;
 • Savininko pajamos apmokestinamos vieną kartą per metus;
 • Esant poreikiui galima IĮ perregistruoti į UAB.

IĮ trūkumai:

 • Neribota civilinė atsakomybė, t.y. savininkas atsako visu savo asmeniniu turtu už įmonės skolas;
 • Savininku gali būti tik vienas fizinis asmuo;
 • Ribotos galimybės didinti įmonės kapitalą;
 • Įmonė likviduojama mirus savininkui.

Individualią įmonę galima įsteigti per notarą, arba internetu Registrų centro savitarnoje, turint kvalifikuotą elektroninį parašą, taip pat kreiptis į įmonių steigimo paslaugą teikiančias bendroves.

VšĮ apskaita

VšĮ, vieša įstaiga – tai viešas juridinis vienetas, kuris nesiekia pelno ir yra ribotos civilinės atsakomybės, t.y. atsako tik įmonės turtu.

VšĮ (vieša įstaiga) privalumai:

 • Ribota civilinė atsakomybė, t.y. akcininkai nerizikuoja savo nuosavu turtu, įmonė atsako tik savo nuosavu turtu;
 • Neribojamas akcininkų skaičius;
 • Neapibrėžtas įstatinis kapitalas;
 • Taikomos lengvatos pelno mokesčiui;
 • Gali gauti paramą iš juridinių asmenų ir 1,2% paramą iš gyventojų.

VšĮ (vieša įstaiga) trūkumai:

 • Negali būti pertvarkoma į UAB;
 • Viešas juridinis asmuo;
 • VšĮ pelnas negali būti išmokamas akcininkams;
 • Įstaiga gali verstis tik jos įstatuose nurodyta veikla.

Viešosios įstaigos mokesčiai priklauso nuo vykdomos veiklos. VšĮ pagrindiniai mokesčiai:

 • Pelno mokestis (PM) – 15%, tačiau taikomos lengvatos.
 • Sodrai yra mokamos valstybinio socialinio draudimo (VSD) ir privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos.
 • Gyventojų pajamų mokestis (GPM). Su darbo santykiais susijusios metinės pajamos apmokestinamos 20%, jei metinis pajamų dydis neviršija 60 VDU. Jei viršija 60 VDU sumą, apmokestinama 32% tarifu (nuo 2020m.). Mokesčio lengvata su darbo santykiais susijusioms pajamoms:
  • Neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) – 625 eur, jei mėnesinės algos dydis neviršija MMA (840eur). Kiti atvejai apskaičiuojami pagal LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymu nustatytas formules.
 • Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – 21%. PVM mokėtoju tampama ir būtina registruotis, kai per paskutinius 12 mėnesių už suteiktas paslaugas ir/ar patiektas prekes pajamos viršija 45 000 eur. Arba prekių, kurios buvo įsigytos iš kitų valstybių narių, vertė praėjusiais kalendoriniais metais viršijo 14 000 eur.
 • Nekilnojamojo turto mokestis (NT). Mokamas, jei UAB turi registruoto turto. Nekilnojamojo turto mokesčio tarifą nustato savivaldybė (nuo 0,5 iki 3%).

VšĮ galima įsteigti elektroniniu būdu, turint kvalifikuotą elektroninį parašą, arba nešti dokumentus į Registrų centrą. Įmonė bus įsteigta per kelias dienas. Steigiant VšĮ reikia:

 • VšĮ pavadinimo, kuris registruojamas Registrų centre ir gaunamas VšĮ pavadinimo registracijos pažymėjimas;
 • VšĮ steigimo sutartis arba steigimo aktas, jei steigėjas yra vienas asmuo;
 • VšĮ steigėjų susirinkimo protokolas ir VšĮ steigėjų sąrašas;
 • Atidaryti kaupiamąją sąskaitą ir įnešti įstatinį kapitalą, kurio minimali suma neapibrėžta. Gaunamas banko išrašas apie įstatinį kapitalą.
 • Įmonės registracijos adreso bei savininko raštiškas sutikimas;
 • VšĮ įstatai, kuriuose nurodoma įmonės veikla, valdymas, atsakomybė ir kt.
 • Papildomų pinigų, steigimo išlaidoms padengti.

Įsteigus VšĮ, įdarbinamas direktorius ir finansų apskaitos specialistas (buhalteris), arba sudaroma sutartis su finansų apskaitos įmone, kuri tvarkys Jūsų įmonės apskaitą.

Reikia pagalbos? Susisiekite, CFO Team specialistai padės įsteigti įmonę bei pasirūpins Jūsų VšĮ apskaita.

Verslo liudijimas

Verslo liudijimas – tai pažyma, kuri suteikia teisę verstis paslaugų teikimu, gamyba ir/ar prekyba, joje nurodytu laikotarpiu. 

Gyventojų pajamų mokestis (GPM), mokamas prieš pradedant vykdyti veiklą. GPM dydį galima apskaičiuoti VMI skaičiuoklėje.

Verslo liudijimo privalumai:

 • Lengva įsigyti;
 • Galioja tam tikrą laikotarpį;
 • Iš anksto mokamas fiksuotas gyventojų pajamų mokestis (GPM), kuris nepriklauso nuo pelno dydžio;
 • Apskaita supaprastinta;
 • Galima pratęsti veiklos laikotarpį.

Verslo liudjimo trūkumai:

 • Siauras veiklų sąrašas;
 • Negalima samdyti darbuotojų;
 • Gali tapti PVM mokėtoju, jei pajamos viršija 30 000eur;
 • Išduodamas tam tikram laikotarpiui, kurį vėliau vėl reikia prasitęsti;
 • Jokių socialinių garantijų.

Verčiantis verslo liudijimu reikia rinkti tiek pirkimo, tiek pardavimo dokumentus, kurie pagrindžia išlaidas bei pajamas.

Verslo liudijimas tinkamas tik konkrečioje vietoje vykdant prekybą, todėl norint vykdyti veiklą elektroniniu būdu, Jums reikia įsigyti individualią veiklą pagal pažymą, arba atsidaryti įmonę.

Individuali veikla pagal pažymą (IDV)

Individuali veikla pagal pažymą, tai registruota Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (VMI) veikla, kurios teisėtumą patvirtina pažyma – dokumentas, kuriame nurodoma teisė verstis registruota veikla.

Individualios veiklos mokesčiai:

 • Gyventojų pajamų mokestis (GPM) – 15%.
 • Sodra. Sodrai yra mokamos valstybinio socialinio draudimo (VSD) ir privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos.
  • VSD įmokos tarifas – 12,52%, arba 15,52%, jei dalyvaujama papildomame pensijų kaupime. VSD įmoką galima mokėti kas mėnesį (iki paskutinės einamojo mėnesio dienos) arba vieną kartą per metus (iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai termino paskutinės dienos).
  • PSD įmokos tarifas – 6,98%, mokamas kiekvieną mėnesį, iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.
 • Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – 21%. PVM mokėtoju tampama ir būtina registruotis, kai per paskutinius 12 mėnesių už suteiktas paslaugas ir/ar patiektas prekes pajamos viršija 45 000 eur. Arba prekių, kurios buvo įsigytos iš kitų valstybių narių, vertė praėjusiais kalendoriniais metais viršijo 14 000 eur.

Indivudialios veiklos privalumai:

 • Didelis pasirinkimas veiklos rūšių;
 • Neterminuotas veiklos laikotarpis;
 • Galima įdarbinti darbuotojus;
 • Supaprastinta apskaita.

Apskaičiavus Individualios veiklos pajamas, jas reikia deklaruoti. Tai galite padaryti prisijungus prie VMI per elektroninius valdžios vartus, arba iš anksto rezervuokite vizitą deklaracijai pateikti ir pateikite ją nuvykę į VMI padalinį.

Deklaracijai pateikti reikia užpildyti GPM 311 formą.

Konsultacija IDV pajamų deklaravimas.

CFO Team rekomenduoja laikytis kelių etapų:

 • Pradėjus veiklą, siūlome pasiruošti prekių pirkimo-pardavimo ar paslaugų teikimo sutartis, kuriose būtų aiškiai apibrėžtos apmokėjimo sąlygos.
 • Prieš perduodant prekes, ar suteikiant paslaugas, pasirašyti su klientu sutartį.
 • Aiškiai nurodyti apmokėjimo terminą pardavimo dokumente.
 • Artėjant mokėjimo terminui, išsiųskite klientui priminimą.
 • Negavus atsakymo iš kliento ir neįkritus į sąskaitą apmokėjimui, komunikuokite su klientu, galbūt rasite bendrą sprendimą.
 • Jei klientas piktybiškai neapmoka sąskaitų, neatsiliepia į skambučius, visiškai atsisako komunikuoti ir spręsti susidariusią situaciją, raštu perspėkite klientą, kad nesumokėjus skolos iki tikslios datos, kreipsitės į skolų išieškojimo biurą.
 • Po perspėjimo negavus apmokėjimo, kreipkitės su turimais dokumentais į antstolių tarnybą, kuri išieškos skolą iš kliento.
 • Nebeteikite prekių/paslaugų piktybiškai sąskaitų laiku neapmokantiems klientams.

Jei vykdote verslą ir turite samdomų darbuotojų, Jūs kiekvieną mėnesį turite pateikti SAM deklaraciją Sodrai apie darbuotojams priskaičiuotus atlyginimus bei valstybinio socialinio draudimo įmokas.

Apskaitos dokumentai

Pateikdami visus dokumentus buhalteriui laiku, einamą mėnesį, Jūs užsitikrinate tvarkingos buhalterijos vedimą, teisingų deklaracijų pateikimą bei tikslų mokesčių apskaičiavimą. Vedant tvarkingą buhalteriją, visada matysite realią savo veiklos situaciją, galėsite būti tikri priimdami vieną ar kitą sprendimą.

Pateikdami dokumentus vėliau, Jūs niekaip nenukelsite mokesčių mokėjimo, kadangi VMI dokumentų tikrinimas yra skaitmenizuotas ir mato visus dokumentus, pagal kuriuos apskaičiuoja mokesčius bei gali priskaičiuoti delspinigius.

Dokumentų registravimą ir tvarkymą apibrėžia dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės, kuriose numatyta, kad kiekvienas dokumentas turi būti įtraukiamas į apskaitą suteikiant jam atskirą numerį ir taip įrodomas jo oficialumas.

Dokumentų nearchyvuoti negalite, tačiau galite atiduoti šią užduotį specializuotai įmonei.

Dokumentų archyvavimą apibrėžia bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė, kurioje nurodyta kiekvieno dokumento archyvavimo terminas.

Taip, teikiame ne tik apskaitos paslaugas, tačiau ir archyvuojame klientų dokumentus.

Mokesčiai

Kokius mokesčius reikia mokėti, priklauso nuo vykdomos veiklos bei verslo formos:

Kokius mokesčius reikia mokėti Jūsų vykdomos veiklos atveju, galime aptarti individualioje konsultacijoje.

Nusistačius, kokius mokesčius turite mokėti, kada sumokėti mokesčius galite pasitikrinti VMI mokesčių kalendoriuje.

Nesumokėjus mokesčių laiku, galite gauti raginimą geruoju susimokėti mokesčius, bet VMI turi teisę išieškoti nesumokėtus mokesčius taikant: delspinigių skaičiavimą, turto areštą, areštuojant sąskaitas ir kt.

Jei susidūrėte su finansiniais sunkumais ir negalite laiku sumokėti mokesčių, galite kreiptis į VMI ir pateikti prašymą atidėti mokėjimą vėlesniam laikui arba išskaidyti mokėjimą dalimis.

Konsultuojantis su savo finansų apskaitos specialistu (buhalteriu) ar Finansų vadovu (CFO), galite optimizuoti mokesčius. T.y. paieškoti būdų, kaip efektyviau panaudoti įmonės lėšas, optimizuoti veiklą ir sumažinti mokamus mokesčius.

Taip pat galite užsisakyti CFO Team Finansų vadovo konsultaciją, kurios metu aptarsite mokesčių optimizavimą.

Mokesčių pakeitimai nustatomi įstatymu, kuris įsigalioja po kurio laiko, paprastai nuo naujų metų pradžios, ar vidurio. Apie pakitimus iš anksto praneša VMI (Valstybinė mokesčių inspekcija) savo puslapyje bei FB profilyje, todėl rekomenduojame birželio ir gruodžio mėnesiais peržiūrėti numatytus pakeitimus.

Mokesčių klausimais visada galite pasikonsultuoti su VMI konsultantais, tačiau rekomenduojame tai daryti raštu. Taip pat šiais klausimais galite pasikonsultuoti su savo finansų specialistu, o jei tokio neturite, galite kreiptis į CFO Team specialistus, kurie mielai atsakys į Jums iškilusius klausimus.

Pateikdami dokumentus vėliau, Jūs niekaip nenukelsite mokesčių mokėjimo, kadangi VMI dokumentų tikrinimas yra skaitmenizuotas ir mato visus dokumentus, pagal kuriuos apskaičiuoja mokesčius bei gali priskaičiuoti delspinigius.

Verslo valdymas

Nesvarbu, koks Jūsų įmonės dydis, kiek veiklų vykdote. Įmonės biudžetas:

 • padeda įmonei detaliai suplanuoti įmonės išlaidas bei pajamas,
 • sudaryti siekiamų tikslų planą,
 • padeda kurti ilgalaikes strategijas,
 • paskirstyti užduotis darbuotojams,
 • sekti įmonės veiklos pajamas ir išlaidas, lyginant su sudarytu biudžetu,
 • priiminėti sprendimus atsižvelgiant į sudarytą biudžetą bei esamą realią padėtį.

Įmonės biudžetui sudaryti rekomenduojame pirma nusistatyti savo įmonės veiklos finansinį tikslą, t.y. kokių priemonių reikia įmonei išlaikyti? Ar reikalinga plėtra?

Biudžeto sudarymas yra suplanavimas būsimų išlaidų bei pajamų, todėl siūlome pradėti nuo pastovių išlaidų, kurios būtinos net nevykdant veiklos, pvz. Jūsų darbo laiko kaštai.

Toliau pereikite prie kintamų išlaidų, kurias susiekite su planuojamais pardavimais.

Planuokite savo biudžeto išlaidas mažesnes nei pajamas, tokiu atveju, išvengsite biudžeto deficito.

Sudarinėjant savo įmonės biudžetą pirmą kartą, pradėjus veiklą, planuojami skaičiai yra teoriniai, tačiau vykdant veiklą ne pirmus metus, galite remtis faktiniais, praėjusių metų skaičiais, juos susiejant su užsibrėžtais tikslais.

CFO Team gali padėti sudaryti Jūsų įmonės biudžetą ir taip pagerinti finansinių išteklių valdymo.

Kintamos išlaidos – tai išlaidos, kurios priklauso nuo Jūsų įmonės pagamintos produkcijos, ar suteiktų paslaugų kiekio.

Pastovios išlaidos – tai išlaidos, kurios yra nepriklausomai nuo to, ar vykdote gamybą, paslaugų teikimą, ar ne, jos vis tiek yra.

Verslo lūžio taškas, dar kitaip vadinamas pelningumo tašku – tai riba, kai gaunamos pajamos padengia patiriamas išlaidas. Toliau didinant gamybą, gaunamas pelnas.

Ši riba atsako į klausimus:

Kiek reikia pagaminti/parduoti šio produkto, kad pradėčiau gauti pelną?

Kiek pajamų reikia gauti šio produkto, kad padengčiau šiam produktui tenkančius gamybos ir pastovias išlaidas?

Pelningumo taškas, kitaip vadinamas verslo lūžio tašku – tai riba, kai gaunamos pajamos padengia patiriamas išlaidas. Toliau didinat gamybą, gaunamas pelnas.

Ši riba atsako į klausimus:

Kiek reikia pagaminti/parduoti šio produkto, kad pradėčiau gauti pelną?

Kiek pajamų reikia gauti šio produkto, kad padengčiau šiam produktui tenkančius gamybos ir pastovias išlaidas?

Verslo lūžio tašką apskaičiuoti nesudėtinga, jei žinote savo veiklos pastovias bei kintamas išlaidas.

PI – pastovios išlaidos;

KI – kintamos išlaidos, tenkančios šiam produktui, t.y. jei gaminate kelis produktus, kintamas išlaidas padalinkite iš gaminamų produktų skaičiaus;

PK – produkcijos kaina be PVM;

VLT, vnt – verslo lūžio taškas, vnt, parodo, kiek vienetų turite pagaminti/parduoti, kad gautos pajamos padengtų patiriamas išlaidas.

VLT, eur – verslo lūžio taškas, eur, parodo, kiek pajamų turite gauti, kad gautos pajamos padengtų patiriamas išlaidas.

VLT, vnt = PI/(PK-KI)

VLT, eur = PI/(PK-KI)*PK = VLT,vnt * PK

Ataskaitos, kurios padeda valdyti verslą:

 • Pirkimų/Pardavimų ataskaita
 • Finansų ataskaitos (Balansas, Pelno/Nuostolio ataskaita, Pinigų srautų ataskaita ir kt.)
 • Skolų ataskaita
 • Biudžeto ir fakto palyginimo ataskaita

Balanse galite pamatyti daug veiksnių, tačiau vienas svarbiausių, ar tarp įsipareigojimų ir nuosavybės išlaikoma pusiausvyra.

Pelno/nuostolio ataskaita parodo pagrindinį kriterijų – įmonės tam tikro laikotarpio darbo pelningumą arba nuostolį. Taip pat joje galima rasti informaciją, kas įmonėje laikoma pajamomis, kokie pajamų šaltiniai sudaro gautas pajamas.

Norite išmokti tiksliai skaityti savo įmonės balansą bei pelno/nuostolio ataskaitą? CFO Team specialistai paprastai ir aiškiai padės suprasti ir perskaityti vieną svarbiausių Jūsų įmonės ataskaitų, užsisakyti individualią konsultaciją.

Apskaitos politika – tai įmonės patvirtinti apskaitos principai ir taisyklės, kurios užtikrina vedamos apskaitos patikimumą ir finansinių ataskaitų teisingumą.

Apskaitos politika būtina bet kuriai veiklos formai. Patvirtinta įmonės apskaitos politika:

 • palengvina apskaitos tvarkymą;
 • Darbuotojams aiškūs apskaitos tvarkymo principai, kada teikiamos finansinės ataskaitos;
 • Užtikrina teisingų finansinių ataskaitų pateikimą.

Mokesčių optimizavimas – tai finansų apskaitos specialistų teikiama paslauga, kuri užtikrina verslo vedamos apskaitos principų peržiūrėjimą, įmonės veiklos įvertinimą ir pateikia mokesčių mažinimo būdus, kurie absoliučiai atitinka visus LR įstatymus.

CFO Team specialistai pasiruošę padėti mokesčių optimizavimo klausimais, individuali konsultacija.

Kiti klausimai

Buhalteris (finansų specialistas) arba buhalterio paslaugas teikianti įmonė būtina UAB, IĮ, VšĮ verslo formoms bei visiems PVM mokėtojams, tai apsprendžia įstatymai. Tačiau buhalteris gali pilnai pasirūpinti apskaitos vedimu, parengti veiklos ataskaitas, apskaičiuoti ir padėti įmonės vadovui suprasti įmonės veiklos rodiklius, kokia kryptimi dirba įmonė.

Tiek samdytas buhalteris, tiek buhalterio paslaugas teikianti įmonė prisiima atsakomybę už įmonės apskaitos politikos teisingą vedimą, pirminių duomenų suvedimą, teisingų ataskaitų paruošimą bei pateikimą valstybinėms institucijoms.

Jei vykdote veiklą pagal verslo liudijimą, individualią veiklą pagal pažymą, ar esate įsteigę Mažąją bendriją, tačiau nesate PVM mokėtojas, pagal įstatymus galite apskaitą vesti patys. Tačiau tapę PVM mokesčių mokėtoju privalote samdyti buhalterį arba pasirašyti sutartį su buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančia įmone. Taip pat CFO Team specialistai rekomenduoja MB savininkams kritiškai įvertinti savo jėgas vykdyti veiklą ir savarankiškai vesti apskaitą, nes MB negalioja supaprastinta apskaita.

Kiekvienas įmonės savininkas nori turėti tikrai gerą ir patikimą finansų specialistą – buhalterį, tačiau susiduria su iššūkiu jį išsirinkti.

CFO Team specialistai rekomenduoja atsižvelgti į šias buhalterio savybes:

 • Apskaitos vedimo ir mokesčių išmanymas;
 • Kruopštumas;
 • Atidumas;
 • Gebėjimas ne tik suvesti skaičius, bet ir juos vertinti, apdoroti, interpretuoti;
 • Šiuolaikiškumas, tobulėjimas;
 • Geras komunikavimas ir lengvas bendravimas su vadovu.

Noriu CFO Team pasiūlymo apskaitos vedimui.

Buhalterį samdyti rekomenduojama, kai apyvarta viršija 45 000 eur ir atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju, tačiau nebūtina, buhalterinę apskaitą gali ir toliau vesti buhalterio paslaugas teikianti įmonė.

Taip pat į buhalterines paslaugas teikiančią įmonę verta kreiptis vykdant bet kokios formos veiklą (verslo liudijimas, IDV, MB), kuri nereikalauja buhalterio, tačiau taip vadovai galės sutelkti visą dėmesį į veiklos vystymą perduodant visus apskaitos klausimus specialistui.

Po NPD (neapmokestinamas pajamų dydis) taikymo įstatymo pakeitimų, dažnas darbuotojas deklaruodamas pajamas susiduria su susidariusia skola Valstybinei Mokesčių Inspekcijai (VMI). Taip atsitinka ne dėl buhalterio klaidos, o dėl taikomo metinio neapmokestinamų pajamų dydžio (MNPD). Buhalteris skaičiuodamas Jūsų mėnesio atlyginimą taiko nustatytą NPD pagal Jūsų to mėnesio atlyginimo dydi, tačiau sudėjus Jūsų metines pajamas gali pasikeisti taikomas MNPD, dėl kurio atsiranda permoka arba trūkumas.

Šio trūkumo/permokos gali neatsirasti tik tada, jei Jūsų atlyginimas kiekvieną mėnesį yra pastovus, Jūs nesirgote, neturėjote atostogų deklaruojamais metais.

Vykdant veiklą IDV rekomenduojame visada deklaruoti tikslias pajamas, nes patikrinus veiklą VMI, bus priskaičiuoti papildomi mokesčiai ir būsite priversti susitvarkyti buhalteriją už praėjusį laikotarpį, o ši paslauga gerokai brangesnė negu buhalterio paslaugos einamuoju laikotarpiu.

Yra kelios priežastys, kurios reikalauja tikslaus pinigų paskirties nurodymo:

 • VMI prie pinigų pervedimo paskirties nurodytus įrašus „skola“, „pavedimas“, „papildymas“ ir kitus nekonkrečius paskirties nurodytus veiksmus priskiria prie individualios veiklos pajamų, už kurias reikia susimokėti mokesčius.
 • Tiksliai nurodant, už ką pervedamos pinigų sumos, t.y. sąskaitos faktūros numerį, palengvinate darbą ne tik VMI, bet ir savo buhalteriui tikrinant banko išrašus, sau tikrinant pavedimų istoriją, taip pat ir pinigų gavėjui, kuris aiškiai mato, už ką yra gautos įplaukos.

Pagal LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą  mėnesinę GPM313 deklaraciją privaloma pateikti kas mėnesį. Jas privalo pateikti:

 • Lietuvoje registruotos įmonės,
 • užsienio įmonės, kurios vykdo veiklą per nuolatines buveines Lietuvoje,
 • nuolatiniai ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, kurie vykdo individualią veiklą per nuolatines bazes Lietuvoje,

kurie išmokėjo nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams:

 • A klasės apmokestinamąsias išmokas ir
 • B klasės išmokas, nuo kurių išskaičiavo ir/arba savo lėšomis sumokėjo PM (pajamų mokestį), tačiau pagal GPMĮ (Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas) nuostatas neturėjo prievolės išskaičiuoti ir/arba sumokėti PM savo lėšomis.

CFO Team rekomenduoja laikytis kelių etapų:

 • Pradėjus veiklą, siūlome pasiruošti prekių pirkimo-pardavimo ar paslaugų teikimo sutartis, kuriose būtų aiškiai apibrėžtos apmokėjimo sąlygos.
 • Prieš perduodant prekes, ar suteikiant paslaugas, pasirašyti su klientu sutartį.
 • Aiškiai nurodyti apmokėjimo terminą pardavimo dokumente.
 • Artėjant mokėjimo terminui, išsiųskite klientui priminimą.
 • Negavus atsakymo iš kliento ir neįkritus į sąskaitą apmokėjimui, komunikuokite su klientu, galbūt rasite bendrą sprendimą.
 • Jei klientas piktybiškai neapmoka sąskaitų, neatsiliepia į skambučius, visiškai atsisako komunikuoti ir spręsti susidariusią situaciją, raštu perspėkite klientą, kad nesumokėjus skolos iki tikslios datos, kreipsitės į skolų išieškojimo biurą.
 • Po perspėjimo negavus apmokėjimo, kreipkitės su turimais dokumentais į antstolių tarnybą, kuri išieškos skolą iš kliento.
 • Nebeteikite prekių/paslaugų piktybiškai sąskaitų laiku neapmokantiems klientams.