Privatumo politika

1. Bendra informacija

1.1. Ši politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos surenkame ir tvarkome Jums naudojantis MB „CFO team“, juridinio asmens kodas 306235346, buveinės adresas Ateities g. 37, Čekiškė, LT-54275 Kauno r. (toliau – Mes arba MB „CFO team“), priklausančiai ir valdomai internetinei svetainei www.cfoteam.lt (toliau CFOTEAM.LT)
1.2. MB „CFO team“ gerbia Jūsų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate arba kuriuos mes surenkame, taip, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje. Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.

2. Duomenų pateikimas

2.1. Užsakymo ar registracijos formoje Jūs turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją ar užsakymą arba apriboti Jūsų galimybes naudotis interneto parduotuve. Jūsų duomenims pasikeitus, prašome juos nedelsiant atnaujinti.

3. Užklausų pateikimas

3.1. Jūsų duomenis (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris ir žinutės tekstas) užklausų administravimo ir atsakymų pateikimo tikslu naudojame ir tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jums suvedant savo asmens duomenis ir žinutę interneto svetainėje CFOTEAM.LT užklausos formoje. Jums nepateikus šių asmens duomenų MB „CFO team“ negalės atsakyti į Jūsų užklausą.

4. Registracija

4.1. Jūsų duomenis (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris) CFOTEAM.LT paskyros administravimo tikslu naudojame ir tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jums suvedant savo asmens duomenis interneto svetainėje CFOTEAM.LT registruojant naują paskyrą. Jums neužpildžius privalomų registracijos laukų, MB „CFO team“ negalės sukurti Jūsų paskyros.

5. Duomenų saugojimo terminas

5.1. Visus Jūsų asmens duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje politikoje nurodytais tikslais.
5.2. Jūsų registracijos duomenis mes saugome tol, kol turite galiojančią paskyrą interneto svetainėje CFOTEAM.LT

6. Duomenų perdavimas

6.1. Jūsų asmens duomenis galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, teikiantiems Jūsų CFOTEAM.LT internetinėje parduotuvėje užsakytų prekių ar paslaugų pristatymo, suteikimo ar kitas su Jūsų užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Jūsų asmens duomenis galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums administruoti CFOTEAM.LT internetinę parduotuvę ir saugoti joje esančius duomenis. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir pan. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka, pvz., Lietuvos Respublikoje veikiantiems teismams, antstoliams, teisėsaugos institucijoms, Valstybinei mokesčių inspekcijai ar kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims.

7. Informacija apie nepilnamečius

7.1. Mes patariame tėvams ir globėjams išmokyti savo vaikus atsargiai ir atsakingai naudoti savo asmens duomenis internete. Nepilnamečiai neturėtų pateikti savo asmeninių duomenų svetainėse be savo tėvų ar globėjų sutikimo. Naudotis el. parduotuvės paslaugomis gali visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija; visų nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

8. Nuorodos į kitus interneto puslapius

8.1. Šios privatumo nuostatos taikomos interneto svetainei CFOTEAM.LT. Pradžios tinklalapyje gali būti nuorodų į tinklalapius, kuriems šios privatumo nuostatos netaikomos. Išeidami iš mūsų svetainės susipažinkite su kitų tinklalapių, kurie gali naudoti Jūsų asmeninę informaciją, privatumo nuostatomis.

9. Slapukai

9.1. Į Jūsų kompiuterį CFOTEAM.LT gali įrašyti slapukų (angl. cookies). Slapukas – tai mažas duomenų rinkinys, kuris naudojamas, renkant tam tikrą informaciją apie jūsų kompiuterį. Pavyzdžiui, ar dažnai lankotės mūsų svetainėje, ką veikiate apsilankę. Duomenų rinkiniuose nėra asmeninės informacijos, bet jei teikiate tokią informaciją mums, pavyzdžiui, registruodamiesi mūsų svetainėje, tai gali būti nuoroda į informaciją, esančią duomenų rinkinyje. Jūs galite leisti įrašyti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma interneto naršyklių automatiškai priima slapukus, bet galite pakeisti savo naršyklės nuostatas, jei norite nepriimti slapukų arba gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant. Paskaitykite savo naršyklės instrukcijas ar tiesiog sužinokite daugiau apie šias funkcijas. Jei pasirenkate nepriimti slapukų, gali būti, kad negalėsite naudotis interaktyviomis šios ar kitos svetainės savybėmis.

10. Duomenų apsauga

10.1. Mes duomenų tvarkymui taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.
10.2. MB „CFO team“ imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

11. Jūsų teisės

11.1. Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:
11.1.1. prašyti, kad MB „CFO team“ leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;
11.1.2. teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
11.1.3. teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);
11.1.4. teisę atšaukti sutikimą;
11.1.5. teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
11.2. Jūs galite pasinaudoti šiomis savo teisėmis prisijungę prie savo paskyros arba kreipdamiesi į MB „CFO team” elektroniniu paštu adresu info@cfoteam.lt arba registruotu paštu adresu Kulautuvos g. 45A, LT-47190 Kaunas.
11.3. Šioms Privatumo nuostatoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai dėl šių nuostatų vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Jei dėl šių privatumo nuostatų aprašymo Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome susisiekti su mumis el. paštu: info@cfoteam.lt